Dyslexie Tekst formaat AAA

Uitkering voor oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer IOAW

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. U krijgt de uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u geboren bent voor 1 januari 1965, na uw 50ste werkloos bent geworden en onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van uw partner, waarmee u samenwoont, ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Daarnaast moet u aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is beëindigd omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering

U kunt geen IOAW-uitkering aanvragen indien u tussen 1 oktober 2006 en 1 januari 2020 werkloos bent geworden en op dat moment 60 jaar of ouder was. U kunt dan wellicht wel een IOW uitkering krijgen.

Hoe kunt u een uitkering aanvragen?

Neem contact op met de afdeling Inkomen van Ferm Werk.

Wat zijn de mogelijkheden?

De IOAW-uitkering is gebaseerd op het minimumloon. Wat u krijgt, hangt af van uw gezins- en woonsituatie. Dit zijn de netto maandbedragen per 1 januari 2021, inclusief vakantietoeslag:

  • Alleenstaande zonder kostendeler(s) € 1.075,44
  • Alleenstaande met één of meer kostendeler(s) € 768,17
  • Gehuwden en samenwonenden € 1.536,34

Kostendelers?
Als er personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, krijgt u een lagere uitkering. Het idee hierachter is dat uw woonkosten lager zijn, omdat u ze kunt delen met anderen.

Wat moet u meenemen?

Indien u wordt uitgenodigd naar aanleiding van uw uitkeringsaanvraag, krijgt u een brief waarin staat wat u mee moet nemen naar het eerste gesprek. U moet in elk geval een geldig legitimatiebewijs meenemen (geen rijbewijs).

Meer informatie

Algemene informatie: rijksoverheid.nl
Wetgeving: http://www.overheid.nl