Dyslexie Tekst formaat AAA

Bijstand voor oudere zelfstandigen IOAZ

Als u stopt als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 26.455 bruto gemiddeld per jaar. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 27.551 bruto per jaar. De genoemde bedragen gelden per 1 januari 2021.
 • Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.Wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en voor 2005 al een IOAZ- uitkering kreeg, dan is het mogelijk dat u onder voorwaarden nog steeds in aanmerking komt voor een dergelijke uitkering.
  U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 19 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.

Wilt u weten of u mogelijk in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering, vul dan het vragenformulier bijstand en ondernemen in.

Wat zijn de mogelijkheden?

De IOAZ-uitkering is gebaseerd op het minimumloon. Wat u krijgt, hangt af van uw gezins- en woonsituatie. Dit zijn de netto maandbedragen per 1 januari 2021, inclusief vakantietoeslag:

Alleenstaande zonder kostendeler(s) € 1.075,44
Alleenstaande met één of meer kostendeler(s) € 768,17
Gehuwden en samenwonenden € 1.536,34

Kostendelers?

Als er personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, krijgt u een lagere uitkering. Het idee hierachter is dat uw woonkosten lager zijn, omdat u ze kunt delen met anderen.

Hoe kunt u een uitkering aanvragen?

Neem contact op met de afdeling Inkomen van Ferm Werk.

Wat heeft u nodig?

Dit kan per situatie anders zijn. De volgende documenten heeft u in ieder geval nodig:

 • Identiteitsbewijzen van u en uw partner/gezinsleden
 • Bewijs burgerservice-nummer van u en uw partner/gezinsleden
 • Bewijzen over uw inkomen, vermogen en/of schulden
 • Ondernemingsplan (bij start onderneming)

Mogelijk ook:

 • Jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • De laatste aangifte Inkomstenbelasting
 • Prognose voor de komende jaren
 • Bewijzen van afwijzing op aanvragen voor financiering door banken
 • Overzicht van debiteuren en crediteuren

Meer informatie