Dyslexie Tekst formaat AAA

Regels van de bijstandsuitkering

Wilt u recht blijven houden op een uitkering, dan moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels zijn bedoeld om u snel aan werk te helpen en om problemen te voorkomen. Lees deze regels daarom goed door.

Zoek actief naar werk

De uitkering die u krijgt, is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk zelf uw inkomen verdient. Daarom verwachten we van u dat u er alles aan doet om snel werk te vinden. Vertel daarom aan zo veel mogelijk mensen dat u een baan zoekt, schrijf u in bij uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus, zoek vacatures en schrijf gericht sollicitatiebrieven.

Neem elk aanbod voor werk aan

Krijgt u werk aangeboden? Dan moet u dat in principe aannemen. Want hoe meer werkervaring u heeft, hoe groter uw kansen op de arbeidsmarkt worden. Het werk hoeft niet passend te zijn. Ook als u een hogere opleiding hebt gevolgd dan voor het werk nodig is. En ook als u net aan een re-integratietraject of een cursus bent begonnen.

Zorg dat uw gegevens altijd kloppen

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk dat wij altijd de juiste gegevens van u hebben. U moet daar zelf voor zorgen. Verandert er iets in uw situatie? Heeft u bijvoorbeeld werk gevonden? Laat dat binnen zeven werkdagen aan Ferm Werk weten. U kunt dit doorgeven via Mijn Ferm Werk of met het Wijzigingsformulier.

Als u elke maand wisselende inkomsten hebt moet u dat apart aan ons doorgeven. We controleren regelmatig of uw gegevens kloppen. We vergelijken bijvoorbeeld uw gegevens met informatie die andere instanties over u hebben, zoals de Belastingdienst en het Bevolkingsregister.

Als u het niet zeker weet, vraag het ons!

Wilt u weten of een verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering? Bel dan met uw consulent. Eén telefoontje en u weet het zeker. Dat voorkomt problemen.

Werk mee aan fraudeonderzoek

Als wij vermoeden dat u bewust verkeerde informatie aan ons hebt gegeven, stellen wij een onderzoek in. Een onderdeel hiervan kan een huisbezoek zijn. Werkt u hier niet aan mee, dan kan dat betekenen dat uw uitkering stopt. Bij ernstige gevallen van fraude schakelen we de sociale recherche in.