Dyslexie Tekst formaat AAA

Huisbezoek

Een huisbezoek is een manier om vast te stellen of u echt recht hebt op een uitkering op grond van de Participatiewet en of u de juiste uitkering krijgt of hebt aangevraagd.
Een huisbezoek is volgens de wet toegestaan. U kunt zich niet beroepen op uw recht op privacy. U mag een huisbezoek weigeren. Ferm Werk kan dan niet vaststellen of u recht hebt op een uitkering. Dat kan betekenen dat  uw uitkering wordt verlaagd of wordt stopgezet.

Aanleiding huisbezoek

Bij een huisbezoek controleert Ferm Werk of u de juiste informatie hebt gegeven. Bijvoorbeeld over de samenstelling van uw huishouden. Dit betekent niet dat u ergens van verdacht wordt. Een huisbezoek kan ook op uw verzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld als u door ziekte niet in staat bent om naar Ferm Werk te komen.

Onaangekondigd huisbezoek

Ferm Werk kan een huisbezoek aankondigen, maar dat hoeft niet. U krijgt dus niet altijd van tevoren te horen dat er medewerkers van Ferm Werk langskomen.

Regels huisbezoek

U kunt het volgende van onze medewerkers verwachten:

  • zij tonen hun legitimatie
  • zij vertellen waarom zij op huisbezoek komen;
  • zij controleren uw woning alleen met uw toestemming;
  • zij leggen de mogelijke gevolgen van het huisbezoek uit;
  • zij leggen uit wat de gevolgen zijn als u geen toestemming geeft voor het huisbezoek;
  • zij maken een verslag van het huisbezoek en laten u dit lezen;
  • zij stellen u op de hoogte van de uitkomst van het huisbezoek.

Wij verwachten van u dat:

  • u ons alle informatie geeft die van invloed kan zijn op (de hoogte van) uw bijstandsuitkering
  • u meewerkt aan een huisbezoek, zodat wij uw recht op een bijstandsuitkering kunnen controleren of vaststellen.

Als u vindt dat de regels van het huisbezoek niet (helemaal) zijn nagekomen door de medewerkers van Ferm Werk, dan kunt u hierover een klacht indienen.

Gevolgen huisbezoek

Een huisbezoek heeft geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering als de informatie klopt. Klopt er iets niet, dan wijzen wij uw aanvraag af, passen wij uw uitkering aan of beëindigen wij uw uitkering.

Protocol huisbezoek

Ferm Werk heeft regels opgesteld waaraan een huisbezoek moet voldoen. Deze regels zijn vastgelegd in het protocol huisbezoek.