Dyslexie Tekst formaat AAA

Fraude met bijstandsuitkering

Ferm Werk ondersteunt u als u tijdelijk niet in uw eigen onderhoud kunt voorzien. Als u recht heeft op een uitkering dan krijgt u die ook. Daar hoort ook bij dat Ferm Werk actie onderneemt als iemand ten onrechte een uitkering of een te hoge uitkering krijgt. Ferm Werk doet dit door fraude met uitkeringen actief te bestrijden.

Wat is fraude?

Fraude is het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude wanneer:

  • u inkomsten, vermogen of detentie niet of slechts gedeeltelijk opgeeft
  • u opgeeft dat u bent gescheiden als dat niet zo is (schijnverlating)
  • u niet doorgeeft dat u samenwoont of dat er iets is gewijzigd in de gezinssamenstelling
  • u een vals (post)adres opgeeft waar u niet echt verblijft.

Hoe voorkomt u fraude?

U bent verplicht om alle informatie aan Ferm Werk door te geven die van belang is voor uw uitkering. Ferm Werk informeert u uitgebreid over uw rechten en plichten, o.a. bij de aanvraag van uw uitkering. Zie ook Regels van de bijstandsuitkering.

Begrijpt u bepaalde informatie niet, of twijfelt u of een wijziging in uw situatie van belang is voor uw uitkering? Dan raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen. Zo voorkomt u dat u onbewust en ongewild fraudeert en hierdoor later in de problemen komt.

Wat doet Ferm Werk om fraude tegen te gaan?

Onder het motto “Voorkom problemen, houd u aan de regels” informeert Ferm Werk u op verschillende manieren over uw rechten en plichten. Daarnaast controleren wij actief of de informatie die wij van u krijgen (nog) klopt. Dit doen we onder andere door uw gegevens die bij Ferm Werk bekend zijn te vergelijken met informatie die andere instanties over u hebben. Bijvoorbeeld de Gemeente, de Belastingdienst, het UWV of de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Tenslotte voeren we periodiek controles uit naar grotere groepen klanten. Er is dan geen concreet vermoeden van fraude maar mogelijk wel een verhoogd risico op fraude. Als wij vermoeden dat u uitkeringsfraude pleegt, stellen wij een fraudeonderzoek in.

Gevolgen van fraude

Als blijkt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, heeft dit een aantal gevolgen:

  • U moet het bedrag dat u ten onrechte aan uitkering hebt ontvangen terugbetalen.
  • U krijgt een boete die net zo hoog is als het (netto) gefraudeerde bedrag. Deze boete wordt verrekend met uw uitkering.
  • Bij een gefraudeerd bedrag boven de € 20.000,00 wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
  • Krijgt u ten onrechte een uitkering, dan wordt deze onmiddellijk stopgezet.
  • Krijgt u teveel uitkering, dan wordt uw uitkering verlaagd tot het juiste bedrag.

Pleegt u herhaaldelijk fraude, dan loopt u het risico voor een bepaalde periode helemaal geen uitkering meer te krijgen.

U moet de uitkering die u ten onrechte hebt gekregen altijd bruto terugbetalen. De netto uitkering wordt namelijk verhoogd met de loonbelasting die de gemeente voor u heeft afgedragen.