Dyslexie Tekst formaat AAA

Bijstand en vakantie

Krijgt u een uitkering en wilt u in het buitenland verblijven? Dan moet u vooraf toestemming vragen bij Ferm Werk.

Wat zijn de mogelijkheden?

Voor het recht op uw uitkering geldt de voorwaarde dat u in Nederland woont. Als u langere tijd in het buitenland bent, voldoet u hier niet meer aan. Daarom zijn er regels opgesteld voor het verblijf in het buitenland. In het totaal mag u 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.
Deze termijnen staan in de wet en daar wordt niet van afgeweken. Het maakt niet uit wat de reden is voor het verblijf in het buitenland. U kunt de maximale periode in gedeelten opnemen, bijvoorbeeld 2x twee weken. Het is niet toegestaan de maximale periodes van twee jaar (4 weken in december en 4 weken in januari) aan elkaar vast te plakken.

Wat wordt van u verwacht?

Meld minimaal 4 weken voor vertrek dat u naar het buitenland gaat. Gebruik hiervoor het juiste formulier. U krijgt altijd een schriftelijk antwoord.
Zit u op school of volgt u een cursus in verband met inburgering of re-integratie, ga dan op vakantie wanneer er geen cursus of school is.
Als u vanwege uw verblijf in het buitenland uw inkomstenformulier niet op tijd kunt inleveren, doe dit dan op de 1e dag na uw thuiskomst.
Bewaar bewijsstukken van uw verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld de reservering van uw vliegticket. Ferm Werk kan dit opvragen om te controleren welke periode u in het buitenland bent geweest.

Waar kunt u dit aanvragen?

U kunt het aanvraagformulier verzoek verblijf in het buitenland downloaden via de website of telefonisch aanvragen bij uw consulent.