Dyslexie Tekst formaat AAA

Betaaldata uitkering

Betaaldata uitkering

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, Bbz, IOAZ of IOAW en hoeft u geen inkomstenverklaring in te leveren? Dan wordt uw uitkering op vaste data op uw rekening bijgeschreven.
Heeft u inkomsten die u iedere maand moet opgeven? Lever uw periodieke inkomstenverklaring in uiterlijk op de laatste dag van de maand. Uw uitkering wordt zo snel mogelijk daarna overgemaakt.
Hieronder ziet u wanneer de uitkering wordt uitbetaald als u geen inkomstenverklaring hoeft in te leveren. Heeft u vragen over de berekening of betaling? Gebruik dan het contactformulier of bel uw inkomensconsulent.

  • 23 juli
  • 24 augustus
  • 24 september
  • 22 oktober
  • 23 november
  • 21 december

Het verschilt per bank wanneer uw geld op uw rekening staat. U kunt er echter van uitgaan dat uw uitkering twee werkdagen na bovengenoemde datum altijd is bijgeschreven. 

Jaaropgave
Vanaf februari 2019 is de jaaropgave online in te zien in Mijn Ferm Werk (inloggen met DigiD). Op de jaaropgave staat een overzicht van uw uitkeringsgegevens. U kunt deze gegevens nodig hebben voor de aangifte van de inkomstenbelasting, toeslagen of een tegemoetkoming/kwijtschelding aan te vragen.
De jaaropgave wordt niet op post verstuurd.