Dyslexie Tekst formaat AAA

Formulieren

Formulieren extra's bij laag inkomen:

Bijzondere bijstand
U kunt bijzondere bijstand voor een aantal kosten online aanvragen (met DigiD). Namelijk voor de kosten van:

  • de eigen bijdrage rechtsbijstand en / of griffiekosten;
  • de intakekosten van bewindvoering;
  • de maandelijkse kosten van bewindvoering

Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen voor andere kosten, dan kunt u hiervoor contact op met Ferm Werk.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele studietoeslag

Declaratieregeling

  • Aanvraagformulier declaratieregeling 2020 (Voor inwoners van de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater die geen bijstandsuitkering van Ferm Werk ontvangen op grond van de Participatiewet).
  • Formulier vervolgaanvraag declaratieregeling 2020 (Voor inwoners van de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater die geen bijstandsuitkering van Ferm Werk ontvangen en in 2019 al gebruik maakten van deze regeling).
  • Declaratieformulier 2020 (U kunt dit formulier gebruiken als u een toekenning heeft voor Declaratieregeling 2020, of als u een bijstandsuitkering van Ferm Werk ontvangt). U kunt dit formulier inleveren tot 1 april 2021.
  • Toelichting

Extra tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Ondersteuningsfonds

Werk

Overige formulieren

Verzoek om verblijf in het buitenland

Wijzigingen doorgeven

Fraude doorgeven

Bovenstaande  formulieren kunt u downloaden,afdrukken en invullen. Het ingevulde document kunt u

  • scannen en mailen naar info@fermwerk.nl. Wilt u de documenten beveiligd versturen, maak dan gebruik van Cryptshare.
  • afgeven de balie van Ferm Werk, Carrosserieweg 1 in Woerden
  • per post opsturen naar Ferm Werk, Antwoordnummer 2101, 3440 VB Woerden. Een postzegel is niet nodig.

Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht.