Dyslexie Tekst formaat AAA

Extra tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra kosten en behoefte aan een uitgebreidere zorgverzekering. Voor deze groep is er een extra tegemoetkoming. Dit is in 2020 verschillend geregeld per gemeente (net als in 2019).

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Voor chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk biedt Ferm Werk een extra bijdrage in de premie van de collectieve zorgverzekering. Deze extra bijdrage is in 2020 € 260 per jaar.
Voorwaarde voor deze extra premiebijdrage is dat u meedoet met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk en kiest voor één van de duurdere pakketten. Bij VGZ is dat tenminste aanvulling Compleet en bij Zorg en Zekerheid tenminste pakket Top, al dan niet aangevuld met verzekering van het verplicht eigen risico.

Gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater
De gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater bieden chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen een tegemoetkoming voor de meerkosten die ze hebben vanwege hun chronische ziekte of handicap. Hiervoor is de nieuwe regeling "Tegemoetkoming meerkosten zorg" ingevoerd. Deze tegemoetkoming bedraagt € 260 per jaar. De regeling valt onder de Wmo en vervangt de extra premiebijdrage voor chronisch zieken van Ferm Werk. Het is niet nodig om mee te doen met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk.

Voorwaarden
De voorwaarden met betrekking tot inkomen en vermogen zijn dezelfde als voor de collectieve zorgverzekering, dus een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm voor uw gezinssituatie en een vermogen tot het maximumbedrag dat geldt voor de huurtoeslag.

Kijk hiervoor ook in het Overzicht inkomens- en vermogensgrenzen.

U behoort tot de doelgroep als u meerkosten heeft vanwege een chronische ziekte of handicap.

Extra voorwaarde voor inwoners van de gemeente Montfoort

Woont u in de gemeente Montfoort? Dan geldt als voorwaarde dat u het verplicht eigen risico van dit jaar al volledig heeft verbruikt of dat u het eigen risico heeft verzekerd (afgekocht).

Aanvragen
U vraagt de tegemoetkoming aan bij Ferm Werk. Een aanvraagformulier voor de Extra premiebijdrage (Bodegraven-Reeuwijk) of de Tegemoetkoming meerkosten zorg (gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater) kunt u downloaden van de website of telefonisch opvragen bij Ferm Werk. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling. De instantie die de Wmo uitvoert in uw gemeente onderzoekt op verzoek van Ferm Werk of u meerkosten heeft vanwege een chronische ziekte of handicap en legt dit vast in een verklaring. Heeft u al eerder zo’n verklaring bij Ferm Werk ingeleverd en is die dit jaar nog geldig, dan wordt uw aanvraag meteen afgehandeld door Ferm Werk. Hebben wij deze verklaring nog niet, dan vragen wij zo’n verklaring aan bij de betreffende instantie in uw gemeente. Houd er rekening mee dat de afhandeling van uw aanvraag in dat geval langer kan duren.

U kunt de aanvraag voor 2020 indienen tot en met 31 december 2020. Een uitzondering hierop geldt voor inwoners van de gemeente Montfoort: als het volledig eigen risico is opgelegd na 31 december, dan kunt u uw aanvraag in het volgende jaar indienen.