Dyslexie Tekst formaat AAA

Bijzondere bijstand

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in bijzondere gevallen voor bepaalde kosten een vergoeding aanvragen bij Ferm Werk. Het gaat dan om een vergoeding voor noodzakelijke kosten die gemaakt worden vanwege bijzondere omstandigheden. Deze kosten kunt u zelf niet uit uw inkomen, uitkering of spaargeld betalen én kan niet door een andere organisatie worden vergoed. Als u een vergoeding aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat de kosten echt worden gemaakt. Ferm Werk bekijkt ook of de vergoeding echt nodig is. Deze vergoeding heet bijzondere bijstand.

Om welke kosten gaat het?

Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn vanwege bijzondere omstandigheden en die u daadwerkelijk maakt. Daarbij kijkt Ferm Werk naar uw persoonlijke omstandigheden en beoordeelt of de kosten inderdaad niet door uzelf kunnen worden betaald. Soms moet een arts of andere deskundige vaststellen dat het om noodzakelijke kosten gaat. De kosten mogen nergens anders vergoed worden, ook niet door bijvoorbeeld de (zorg)verzekeraar of door een andere voorziening.

Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen

 • Eigen bijdrage rechtsbijstand. De eigen bijdrage is € 56,00 lager als u eerst advies vraagt bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket verwijst indien nodig door naar een advocaat. De rechtshulp van het Juridisch Loket is gratis. Bijzondere bijstand is mogelijk voor de eigen bijdrage die overblijft na aftrek van de korting van € 56,00 (die wordt gegeven als u advies vraagt bij het Juridisch Loket).
 • Kosten van bewindvoering als u zelf niet uw financiën kunt beheren (niet bij WSNP).
 • Kosten van noodzakelijk budgetbeheer (niet als er sprake is van beschermingsbewind).
 • Zwemles van kinderen, tot maximaal zwemdiploma C (niet voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Inwoners uit deze gemeente kunnen voor de kosten van zwemles wel een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het ondersteuningsfonds).

Voorbeelden van kosten waar u geen bijzondere bijstand voor kunt aanvragen

 • Medische kosten (bijvoorbeeld tandartskosten of de kosten van een bril).
 • Kosten van eigen risico zorgverzekering.
 • Paspoort en identiteitskaart.

Kosten aantonen
Als u een vergoeding aanvraagt, moet u altijd aantonen dat u de kosten echt maakt. De aanvraag moet ingediend worden vóórdat de kosten gemaakt wordenof binnen een redelijke termijn nadat de kosten bekend zijn; dit is meestal het moment waarop de rekening is ontvangen. Een termijn van 3 maanden beschouwen wij als redelijk. Achteraf kan Ferm Werk namelijk niet meer goed beoordelen of u alsnog recht op een vergoeding heeft.

Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden?

Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor andere mensen met een laag inkomen en een vermogen beneden de vermogensgrens. Wat u nodig heeft om de aanvraag in te dienen is per persoon of situatie verschillend. Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand gelden een aantal voorwaarden:

 • u woont in de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater of Montfoort
 • u heeft minder vermogen dan de bedragen genoemd in onderstaande tabel
 • u zit niet in de gevangenis
 • u bent legaal in Nederland
 • u vraagt de bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt of uiterlijk binnen 3 maanden nadat u de kosten gemaakt heeft. Kosten/Facturen die ouder zijn dan 3 maanden worden alleen  vergoed als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u niet eerder kon aanvragen.
 • als Ferm Werk besluit dat u recht heeft op bijzondere bijstand, dan is de hoogte daarvan afhankelijk van uw inkomen. Als uw inkomen minder bedraagt dan de bedragen opgenomen in onderstaande tabel, dan worden uw kosten meestal volledig vergoed. Bedraagt uw inkomen meer dan het bedrag uit onderstaande tabel, dan wordt een deel van uw kosten vergoed.
  Let op: het kan zijn dat voor u andere bedragen van toepassing zijn, bijvoorbeeld omdat u inwoont bij uw ouders of omdat meerderjarige kinderen bij u inwonen. Voor de exacte hoogte van de bedragen kunt u contact opnemen met een van de consulenten van de afdeling Inkomen.

Situatie (bedragen juli 2021, in euro)

Netto inkomen per maand (excl. vt) lager of gelijk aan

Vermogen lager of gelijk aan

U bent getrouwd of woont samen

€ 1.611,00

€ 12.590,00

U bent alleenstaande ouder

€ 1.128,00

€ 12.590,00

U bent alleenstaande

€ 1.128,00

€   6.295,00

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand voor een aantal kosten online aanvragen (met DigiD). Namelijk voor de kosten van:

 • de eigen bijdrage rechtsbijstand en / of griffiekosten;
 • de intakekosten van bewindvoering;
 • de maandelijkse kosten van bewindvoering

Online aanvragen BB

Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen voor andere kosten, neem contact op met de afdeling Inkomen van Ferm Werk.
Zodra wij u aanvraag hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.