Dyslexie Tekst formaat AAA

Individuele studietoeslag

Als onderdeel van de Participatiewet kan Ferm Werk een individuele studietoeslag verstrekken aan studenten met een beperking die structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen.

Wat is de individuele studietoeslag?

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet werken naast hun opleiding. De individuele studietoeslag is een extraatje voor studenten met een medische beperking, om hen te stimuleren toch te gaan studeren en het inkomen aan te vullen, omdat zij geen mogelijkheden hebben om bij te verdienen naast hun studie.

Aan welke eisen moet iemand voldoen om voor de studietoeslag in aanmerking te komen?

De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende eisen voldoen:

 • is minimaal 18 jaar oud
 • ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS)
 • u ontvangt geen wajong-uitkering
 • heeft geen in aanmerking te nemen vermogen. Hieronder staan per gezinssiuatie de vermogensgrenzen (per 1 januari 2021).
  • U bent getrouwd of woont samen: € 12.590
  • U bent alleenstaande ouder: € 12.590
  • U bent alleenstaande: € 6.295
 • is door medische beperking structureel niet in staat om naast de studie bij te verdienen. Dit kan blijken uit:
  • Een beslissing toekenning indicatie banenafspraak;
  • Verklaring opname doelgroepenregister (UWV);
  • Wanneer u leerling bent geweest van VSO of PRO: de toelaatbaarheidsverklaring (tlv);
  • Verklaring van een deskundige m.b.t. uw beperkingen.

Indien u geen van deze documenten niet kunt overleggen bij uw aanvraag, dan kan Ferm Werk opdracht geven om te onderzoeken of u in staat bent om naast uw studie te werken.

Voor de studietoeslag is het niet nodig dat u aantoont welke kosten u maakt.

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?

De individuele studietoeslag bedraagt in 2021 € 305,- per maand.

Aanvragen

U kunt de individuele studietoeslag aanvragen via het aanvraagformulier individuele studietoeslag. Heeft u eerder een toekenning individuele studietoeslag van Ferm Werk gehad, dan kunt u volgende een volgende aanvraag gebruik maken van het formulier voor de vervolgaanvraag. Of u kunt ook contact opnemen met Ferm Werk. Zodra wij u aanvraag hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.