Dyslexie Tekst formaat AAA

Individuele studietoeslag

Als onderdeel van de Participatiewet kan Ferm Werk een individuele studietoeslag verstrekken aan studenten met een beperking.

Wat is de individuele studietoeslag?

De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten die na hun opleiding wel kunnen werken, maar niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Het is een extraatje voor studenten met een beperking, om hen te stimuleren toch te gaan studeren en het inkomen aan te vullen, omdat zij minder of geen mogelijkheden hebben om bij te verdienen naast hun studie.

Aan welke eisen moet iemand voldoen om voor de studietoeslag in aanmerking te komen?

De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende eisen voldoen:

 • is minimaal 18 jaar oud
 • heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS)
 • heeft geen in aanmerking te nemen vermogen. Hieronder staan per gezinssiuatie de vermogensgrenzen (per 1 januari 2019).
  • U bent getrouwd of woont samen: € 12.240
  • U bent alleenstaande ouder: € 12.240
  • U bent alleenstaande: € 6.120
 • is niet in staat om met arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit kan blijken uit:
  • Een beslissing toekenning indicatie banenafspraak;
  • Verklaring opname doelgroepenregister (UWV);
  • Wanneer u leerling bent geweest van VSO of PRO: de toelaatbaarheidsverklaring (tlv);
  • Verklaring van een deskundige m.b.t. uw beperkingen.

Indien u geen van deze documenten niet kunt overleggen bij uw aanvraag, dan kan Ferm Werk opdracht geven om te onderzoeken of u in staat bent om met arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen.

Voor de studietoeslag is het niet nodig dat u aantoont welke kosten u maakt.

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?

De individuele studietoeslag bedraagt in 2019 € 627,00 per periode van 6 maanden te rekenen vanaf een vaste peildatum, te weten 1 september of 1 maart. Op deze manier ontstaat een directe aansluiting met het studiejaar.

Aanvragen

U kunt de individuele studietoeslag aanvragen via het aanvraagformulier individuele studietoeslag. Heeft u eerder een toekenning individuele studietoeslag van Ferm Werk gehad, dan kunt u volgende een volgende aanvraag gebruik maken van het formulier voor de vervolgaanvraag. Of u kunt ook contact opnemen met Ferm Werk. Zodra wij u aanvraag hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.