Dyslexie Tekst formaat AAA
magazijn

Participatieverklaring

Vanaf 1 oktober 2017 is het participatieverklaringstraject (PVT) een verplicht onderdeel geworden van uw inburgering. In het eerste jaar van uw inburgering moet u een traject volgen en aansluitend de participatieverklaring ondertekenen.

Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via het traject laat Ferm Werk u (als inwoners van de gemeente Woerden of Oudewater) kennismaken met uw rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.

Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee u verklaart de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en deze te respecteren.

Voor wie
Als u na 1 oktober 2017 verplicht moet inburgeren, moet u het participatieverklaringstraject volgen. Bent u als statushouder in Woerden of Oudewater komen wonen, dan wordt u door Ferm Werk uitgenodigd voor het traject. Bent u wel woonachtig in Woerden of Oudewater, maar geen statushouder, dan kunt u contact opnemen met Ferm Werk.
Bent u inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, neemt u dan contact op met VluchtelingenWerk Bodegraven-Reeuwijk. Inwoners van de gemeente Montfoort kunnen contact opnemen met de VluchtelingenWerk Montfoort.

Traject Ferm Werk
Het traject bij Ferm Werk bestaat uit twee dagdelen en het ondertekenen van de verklaring. Als u een statushouder bent, volgt u een langer traject als onderdeel van het 10 wekenprogramma.

Hoe lang?
Na de ingangsdatum van uw inburgeringsplicht hebt u een jaar de tijd om het traject af te ronden.