Dyslexie Tekst formaat AAA
magazijn

Mensen met een beperking

Ferm Werk helpt ook mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken.

Mensen met een handicap of beperking die - nu of in de toekomst - kunnen werken, kunnen zich bij Ferm Werk melden. Ferm Werk ondersteunt hen bij hun zoektocht naar werk. De Wajong is er alleen nog voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen en daardoor nooit kunnen werken.

Jongeren met een arbeidsbeperking die studeren kunnen onder bepaalde voorwaarden een individuele studietoeslag ontvangen. Ferm Werk bepaalt de hoogte van het bedrag en hoe lang iemand er recht op heeft. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Individuele studietoeslag.

Jongeren met een arbeidsbeperking die niet werken of studeren, maken samen met Ferm Werk een plan om werk te vinden of om (weer) te gaan studeren. Ook bekijkt Ferm Werk welke hulp hiervoor nodig is. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek of begeleiding. De ondersteuning die Ferm Werk biedt, is altijd maatwerk.

Betere kansen op werk
Als iemand die werk zoekt het minimumloon niet kan verdienen, kan Ferm Werk aan de werkgever een deel van de loonkosten betalen. Dat heet loonkostensubsidie en maakt het mogelijk dat iemand toch het minimumloon ontvangt. Werkgevers en overheid zorgen de komende jaren voor 125.000 extra banen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een handicap of een andere arbeidsbeperking. En wie werk vindt, krijgt salaris en doet actief mee in de samenleving.

Met de hulp van Ferm Werk, loonkostensubsidie en de extra banen, wordt het voor mensen met een handicap of beperking gemakkelijker om bij een werkgever aan het werk te gaan. Werkgevers hoeven mensen met een arbeidsbeperking niet per se zelf in dienst te nemen. Iemand kan ook in dienst komen van Ferm Werk of het sociaal werkbedrijf en worden ‘uitgeleend’ aan een werkgever.

Beschut werk
De Participatiewet is er ook voor mensen die door een grote arbeidsbeperking niet aan het werk kunnen bij een gewone werkgever. Ferm Werk heeft de opdracht voor deze mensen werkzaamheden of een andere passende oplossing te regelen. Bijvoorbeeld werk in een beschermde omgeving. Dit laatste heet ‘beschut werk’. Alle gemeenten samen krijgen geld voor 30.000 beschutte plekken.

Wajong
Alleen jonge mensen die nooit meer kunnen werken, krijgen een Wajong-uitkering. Zij hebben volgens de wet ‘duurzaam geen arbeidsvermogen’. UWV beoordeelt of iemand kan werken.

Sociale werkvoorziening (Wsw)
Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een plek te krijgen in de sociale werkvoorziening (Wsw). Dat geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die nog op de wachtlijst staan. Zij vallen sinds 1 januari onder de Participatiewet. Voor Wsw’ers met een vast dienstverband verandert er niets. Zij houden hun baan en hun salaris.

Onbeperkt aan de slag
Kijk ook eens op www.onbeperktaandeslag.nl.