Energietoeslag

De laatste maanden zijn de energieprijzen erg gestegen en ze stijgen door. De overheid heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor de eenmalige energietoeslag 2022. Dit geld is bedoeld om inwoners met een laag inkomen te helpen bij het betalen van deze hoge energiekosten. Ferm Werk keert voor inwoners van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater de energietoeslag 2022 uit.

In eerste instantie werd eenmalig een geldbedrag van € 800,- uitgekeerd. Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne is de energiecrisis echter nog niet voorbij. Het Rijk heeft besloten inwoners met een laag inkomen nog meer tegemoet te komen. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 7 juli in een brief aan de Kamer laten weten dat er nog € 500,- bij komt voor mensen met een laag inkomen.

We werken hard om ervoor te zorgen dat iedereen die daar recht op heeft, zo snel mogelijk het juiste bedrag ontvangt. Onder ‘Hoe werkt het?’ leest u meer over de afhandeling van alle aanvragen.

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen.

Hieronder vallen in ieder geval:
•    inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen
•    IOW-gerechtigden
•    AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
•    zelfstandigen met een laag inkomen
•    werkenden met een laag inkomen.

U heeft recht op de energietoeslag van Ferm Werk als u op de datum dat u deze aanvraagt: 
•    21 jaar of ouder bent
•    inwoner bent van de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater
•    hoofdbewoner bent van de woning
•    een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft
•    een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm.

Hieronder vindt u het voor uw situatie geldende netto bedrag per maand vanaf 1 juli 2022

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.257€ 1.398
Samenwonend/getrouwd€ 1.795€ 1.893

Inkomensgrenzen per maand, exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm.
LET OP: de bedragen op de website van de Rijksoverheid zijn inclusief vakantiegeld.

Er wordt geen rekening gehouden met uw spaargeld of vermogen. Laten zien dat uw energielasten gestegen zijn, is niet nodig.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de aanvraagdatum:
•    18, 19 of 20 jaar oud bent of
•    student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt of
•    in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
•    alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Bent u student maar bewoont u zelfstandige woonruimte en betaalt u de energierekening? Mogelijk geldt er voor u een uitzondering. Neem contact met ons op om een aanvraagformulier toegestuurd te krijgen.

Aanvragen kan tot en met 31 december 2022. Nu de energietoeslag wordt opgehoogd van € 800 naar € 1.300, moet er veel geregeld worden, omdat oude en nieuwe aanvragen door elkaar heen lopen.

Heeft u een aanvraag energietoeslag gedaan maar op 1 augustus 2022 nog geen bericht ontvangen?
Wij werken hard om uw aanvraag binnen 8 weken vanaf de datum van aanvraag te behandelen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd dan ontvangt u direct het totale bedrag van € 1.300,-.

Heeft u tussen 1 april en 1 augustus 2022 de energietoeslag van € 800,- ontvangen?
De extra uitbetaling van € 500,- aan iedereen die daar recht op heeft, gaat automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen. We hebben een aantal weken nodig gehad om uit te zoeken wie (nog) recht had op welk bedrag. Dat is inmiddels duidelijk en op 29 augustus is de uitbetaling van de extra  € 500 gedaan. Dat betekent dat u deze op 30 augustus op uw rekening bijgeschreven heeft gekregen.

Heeft u een laag inkomen maar nog geen energietoeslag aangevraagd?
Onder ‘Aanvragen’ leest u hoe u de aanvraag digitaal kunt indienen. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Aanvragen

Aanvragen kan digitaal. Het is wel goed om dit vast voor te bereiden. U heeft namelijk een aantal bewijsstukken nodig. Aan het eind van uw aanvraag vragen wij u deze te uploaden. Het is handig om deze stukken al van tevoren te verzamelen, in te scannen en in een aparte bestandsmap te zetten. Zo hoeft u niet te zoeken en voorkomt u dat het digitale aanvraagproces wordt stopgezet als er te lang niets gebeurt.

Voor uw aanvraag heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

  • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs)
  • Kopie bankafschriften waaruit blijkt dat u de energierekening betaalt
  • Bankrekeningnummer
  • Bewijs van uw inkomen (en dat van uw partner) van de afgelopen maand (loonstrook, uitkeringsspecificatie)

Let op: de bijlagen mogen niet groter zijn dan 2 MB per document

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, gaan we deze bekijken. We proberen alle aanvragen natuurlijk zo snel mogelijk af te handelen. Dat is fijn voor u én fijn voor ons. Het is momenteel echter erg druk, waardoor het iets langer kan duren. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken. 
 

Hulp nodig?

Heeft u moeite om de energietoeslag online aan te vragen, neemt u dan contact op met Ferm Werk om een aanvraagformulier energietoeslag aan te vragen.