Energietoeslag

Ferm Werk keert voor inwoners van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater de energietoeslag 2022 uit. Dit geld is bedoeld om inwoners met een laag inkomen te helpen bij het betalen van deze hoge energiekosten. De energietoeslag 2022 kon aangevraagd worden tot en met 31-12-2022.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat ook in 2023 een energietoeslag komt voor inwoners met een laag inkomen. Daarvoor komt er een Wet Energietoeslag 2023, die waarschijnlijk in juni 2023 in gaat. Pas nadat de wet Energietoeslag 2023 is vastgesteld, kan Ferm Werk starten met (automatisch) uitkeren en verwerking van de aanvragen.

De precieze voorwaarden worden in de komende maanden bekend. We vragen u nog even geduld te hebben. Zodra er meer bekend is zullen wij dit bekend maken via onze website. Houd daarom deze website en onze social media in de gaten.

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen.

Hieronder vallen in ieder geval:
•    inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen
•    IOW-gerechtigden
•    AOW-gerechtigden zonder/ met een klein aanvullend pensioen
•    zelfstandigen met een laag inkomen
•    werkenden met een laag inkomen.

Voor 2022 golden voor het recht op de energietoeslag de volgende voorwaarden.

Op de datum van aanvragen: 
•    21 jaar of ouder
•    inwoner van de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater
•    hoofdbewoner van de woning
•    een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning 
•    een inkomen dat niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm.

Er wordt geen rekening gehouden met uw spaargeld of vermogen. Laten zien dat uw energielasten gestegen zijn, is niet nodig.

U heeft geen recht op de energietoeslag 2022 als u een laag inkomen heeft, maar op de aanvraagdatum:
•    18, 19 of 20 jaar oud bent of
•    student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt of
•    in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
•    alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

De energietoeslag 2022 kon worden aangevraagd tot en met 31 december 2022.

Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk energietoeslag 2022 aan te vragen. Stuurt u geen aanvraag voor 2022 in, want deze worden niet meer in behandeling genomen. Aanvragen voor 2023 kunnen worden ingediend zodra de regelgeving hierover duidelijk is en de procedure is bepaald.